DEBATA O USTAWIE O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH


W ubiegły czwartek w Ośrodku Klubowo Konferencyjnym w Smolarni odbyła się debata z udziałem przedsiębiorców, samorządowców z posłanką Marią Małgorzatą Janyską.Spotkanie poświęcone było nowemu Prawu Zamówień Publicznych. W sprawie tak ważnej ustawy, która kreuje naszą rzeczywistość gospodarczą zajął stanowisko gość specjalny debaty Pan Grzegorz Lang , dyrektor Departamentu Doskonalenia Legislacji i Rady Zamówień Publicznych.

Nowe prawo umożliwi renegocjację kontraktów długoterminowych , dzięki temu uda się uchronić ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej , Samorządowcy i przedsiębiorcy muszą usiąść do wspólnego stołu i renegocjować kontrakty długoterminowe np. na budowę dróg , obwodnic, autostrad. Podstawą kalkulacji zamóiweń publicznych zawsze powinno być minimalne wynagrodzenie z uwzględnienim obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne i opodatkowania- co nadal często nie jest standardem , a zamawiający nadal wybierają oferty wykonawców oferujących usługi poniżej tego progu.

Jeżeli chcemy budować w Polsce dobrobyt , musimy zmienić sposób postrzegania prawa i traktować je jako wspólne dobro.Prawo musi służyć nam,dla dobra naszego i naszej wspólnoty , tylko najpierw trzeba je udoskonalić. Urzędnicy, którzy interpretują prawo muszą rozumieć mechanizmy gospodarki wolnorynkowej , aby mogli to wspólne dobro rozwijać. Musimy sobie uświadomić ,że nasze wynagrodzenia zależą od wielu czynników ,a przede wszystkim od efektywności gospodarczej całej wspólnoty , do której należymy. Ta zaś zależy od wszystkich obywateli. Każdy z nas w różnym stopniu ma wpływ na efektywnośc gospodarki.

Wpływ na efektywnośc naszej gospodarki mają:

  • politycy , którzy powinni tworzyć dobre prawo,urzędnicy,
  • sędziowie- którzy powinni interpretować prawo,
  • przedsiębiorcy - szczególnie Ci ,którzy mają potrzebę rozwijania swoich firm już nie z powodów zaspakajania własnych potrzeb lecz z potrzeby rozwijania kraju,
  • media i śrdowiska opiniotwórcze , które rzetelnie informują społeczeństwo o rozwoju gospodarczym ,
  • pracownicy- którzy wiedzą co ma wpływ na wzrost ich wynagrodzeń i poprawią swoją efektywność ,
  • konsumenci - którzy jak efektywnie wydawać swoje pieniądze, a sczególnie wyborcy, którzy powinni wybierać polityków działających na rzecz rozwoju gospodarczego kraju , a nie mówiących o gospodarce.