Kobiety


W 2040 roku ponad 30% nowo nominowanych prezesów będą stanowiły kobiety.

Firma doradcza PwC na potrzeby raportu "Kobiety menedżerami przyszłości" przeprowadziła badanie wśród polskich liderek, które stanowiły kluczowy głos w dyskusji o nowym modelu przywództwa. Jak kobiety postrzegają swoją rolę w zarządzaniu? Z przeprowadzonego badania wynika, że zdaniem respondentek kobiety jako osoby zarządzające w większej mierze kierują się intuicją i wyczuciem .Panie mają dużą umiejętność odnajdywania i rozwijania talentów w firmie. Częściej też niż mężczyźni są skłonne dać szansę i obdarzyć kogoś zaufaniem .Kobiety zasiadające w zarządzie firmy lub w radzie nadzorczej to lepszy wizerunek firmy na rynku. Zdaniem Polek , które piastują stanowiska kierownicze , kobiety do stylu zarządzania firmą wnoszą przede wszystkim kompetencje skutecznej komunikacji., efektywnego budowania relacji i dialogu . Firmy , które dążą do konkurencyjności , które chcą nadążyć za trendami ,powinny stawiać na wspieranie tych właśnie umiejętności.

Dla kobiet jednak ciągle największym wyzwaniem w budowaniu kariery jest uzyskanie równowagi między życiem prywatnym ,a zawodowym . Panie na stanowiskach kierowniczych często muszą wybrać między karierą , rodziną i życiem towarzyskim oraz własnymi zainteresowaniami , z reguły wykluczając ze swojego życia dwa ostatnie aspekty.

Nadchodzą jednak zmiany 51% kobiet z pokolenia milenijnego , uważa ,że sprostałaby zadaniu przejęcia najwyższego stanowiska w firmie. Nie boją się sięgać po awans.

Największe wyzwania jakie napotykają kobiety w swojej karierze to: konieczność wypracowania równowagi między życiem zawodowym ,a prywatnym. konieczność udowodnienia kompetencji , stereotypy dotyczące płci.

Z badania wynika, że powodem mniejszej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych jest brak akceptacji dla kobiet na takim stanowisku ze strony osób zarządzających firmą oraz branży , w której działa firma. Same panie mają również obawy przed przejęciem kierowniczego stanowiska oraz brakuje im wiary we własne kompetencje. Stąd silna powinna być potrzeba wymiany doświadczeń wśród kobiet biznesu na wysokich stanowiskach.. Kobiety w polskim biznesie stają się coraz bardziej świadome swoich kompetencji i coraz chętniej angażują się w kluczowe przedsięwzięcia.

Artykuł został opracowany na podstawie badań i raportu "Kobiety menedżerami przyszłości".