Czym jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania


Klauzula to zespół przepisów, które Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do Ordynacji podatkowej. Celem klauzuli jest uniemożliwienie podatnikom takich działań , które choć legalne , zmierzają jedynie bądź przede wszystkim do obniżenia opodatkowania. Co do zasady , w przypadku zastosowania klauzuli , organy podatkowe będą miały prawo ocenić skutki podatkowe danej czynności / zespołu czynności/ w taki sposób , aby pominąć korzyść podatkową będącą skutkiem tej czynności / zespołu czynności/.

Projekt ustawy dostępny na stronie https://legislacja.rcigov.pl/projekt/12280401