Dni otwarte dla Pracodawców


Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza pracodawców w dniach 13 i 14 kwietnia 2016r. w godz. od 8:00 do 15:00 do placówek Urzędu w Czarnkowie, Trzciance i Wieleniu.

W ramach „Europejskich Dni Pracodawcy" pracownicy urzędu – „doradcy klienta" będą:

• świadczyć usługi pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego,

• informować o instrumentach finansowych wspierających zatrudnienie,

• o realizowanych w 2016r. programach dla osób bezrobotnych i pracodawców,

• o poziomie bezrobocia i jego strukturze zawodowej,

• udzielać pomocy w rozwiązywaniu indywidualnego problemu zakładu pracy dot. zatrudnienia.

Zapraszamy do urzędu pracy podczas dni otwartych, które będą w szerokim zakresie poświęcone potrzebą pracodawców.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie