Nowe umiejętności zawodowe na rzecz nowych miejsc pracy.


W Powiecie już od dłuższego czasu toczy się debata na temat kształcenia zawodowego, z udziałem przedstawicieli lokalnego biznesu. Kwalifikacje zawodowe są strategicznym wyzwaniem z punktu widzenia przedsiębiorców i gospodarki. Szkolnictwo musi korzystać z dobrych wzorców dualnego modelu kształcenia zawodowego, który sprawdził się w wielu krajach, a do popularyzacji dobrych wzorców kształcenia zawodowego , oprócz administracji i przedsiębiorców powinny włączyć się media . W Polsce pogłębia się przepaść między umiejętnościami nauczanymi w szkole, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników stanowi istotne ograniczenie możliwości rozwoju i tworzenia przewag konkurencyjnych nie tylko dla dużych , ale również dla małych i średnich firm.

Tymczasem kształcenie rozwinęło się głównie w kierunkach ekonomiczno- administracyjnych , co nie sprzyja gospodarce. Konieczne jest przede wszystkim powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami pracodawców . Należy postawić na szkolnictwo zawodowe min. 50% kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych. Lokalni przedsiębiorcy od wielu lat współpracują z administracją samorządową , a współpraca ta dotyczy głównie utworzenia nowych kierunków kształcenia w powiecie/ najbardziej poszukiwane zawody przez przedsiębiorców to elektryk, mechatronik , operator maszyn i urządzeń., tokarz Przedsiębiorcy też sami widzą konieczność bezpośredniego zaangażowania w kształcenie praktyczne młodzieży , dlatego też zapraszają młodzież do swoich zakładów na terenie całego powiatu na praktyczną naukę zawodu, z możliwością zatrudnienia po ukończonym okresie nauki. Do praktycznej nauki zawodu są gotowi udostępnić najnowocześniejszy sprzęt, maszyny i urządzenia Przedsiębiorcy uważają ,że programy nauczania są nadal nieprzystosowane do realiów XXI wieku oraz potrzeb gospodarki, dlatego też próbując pomóc młodym ludziom wchodzącym w dorosłe życie chętnie im pomogą w zdobyciu nowych kwalifikacji.

 

Czarnków, dnia 22.04.2016