Dotacje z ZUS dla pracodawców


Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, informujemy o możliwości skorzystania z bezzwrotnej pomocy udzielanej w formie dotacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Są to środki pomocowe na inwestycje związane z poprawą BHP w firmach. Wnioski można już składać - w puli czekają ponad 32 mln złotych. Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 90% od całkowitej kwoty projektu. Nabór wniosków jest ciągły i będzie trwał aż do wykorzystania środków.

NA CO?

• projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,

• projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu -technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),

• projekty doradczo - inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

DLA KOGO?

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

Wniosek podlega ocenie przez ZUS. Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa na realizację projektu. Przekazanie środków następuje po podpisaniu umowy - w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia następuje odbiór projektu przez eksperta z dziedziny, której dotyczyła realizacja projektu. W terminie 30 dni od pozytywnego odbioru projektu następuje wypłata drugiej transzy.

POZIOM DOFINANSOWANIA

Ostateczna wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu, który chce ono zrealizować. Najwięcej zyskać mogą firmy, zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Maksymalna wysokość dotacji wypłacanej przez ZUS w przypadku projektów tych przedsiębiorstw to 40 tys. zł. Wraz ze wzrostem liczby pracowników wzrasta maksymalna kwota dofinansowania, ale także obowiązkowy do wniesienia wkład własny firmy. Małe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dopłatę w wysokości do 60 tys. zł przy dofinansowaniu na poziomie 80%. Firmy zatrudniające od 20-249 pracowników mogą wnioskować o max 120 tys. zł i dofinansowanie na poziomie 60%. Natomiast duże firmy dostaną nawet 200 tys. zł, o ile nie przekroczy to 20% budżetu projektu podlegającego dofinansowaniu.