Walne Zgromadzenie


Zapraszamy członków Forum na Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2017 godz. 18,00 do Ośrodka Klubowo-Konferencyjnego w Smolarni.

Zarząd Forum