Absolutorium dla Zarządu Forum


W dniu 17 czerwca 2016r. w Ośrodku Klubowo – Konferencyjnym w Smolarni , odbyło się Walne Zgromadzenie członków Forum Gospodarczego , które zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności i finansowe oraz udzieliło absolutorium zarządowi z wykonywania obowiązków za 2015 r.