Jak uniknąć wypadku w Twojej firmie


Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu serdecznie zapraszają na bezpłatne seminaria dla pracodawców

nt. „Jak uniknąć wypadku w Twojej firmie”

Celem seminarium jest zapoznanie Państwa z aktualnymi, obowiązkowymi wymaganiami dotyczącymi przepisów prawa pracy m.in zatrudniania pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy w tym m.in. postepowania wypadkowego, ryzyka zawodowego, zagrożeń występujących w zakładzie pracy a także pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe oraz materiały edukacyjne wydane przez ZUS i PIP.

Seminarium odbędzie się 31 sierpnia 2016 r. od 9.00 do 15.00 w siedzibie Oddziału ZUS w Pile przy ul. Drygasa 7 pok. 215 B.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych udziałem w seminarium, będziemy starali się zorganizować następny termin spotkania (o terminie powiadomimy w odrębnym zaproszeniu).

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do 29 sierpnia 2016r.

Potwierdzenie oraz ewentualne zapytania dotyczące seminarium proszę kierować na:

  • e-mail: joanna.jerzycka@zus.pl -
  • telefonicznie: 61 841-60-43 lub 61 841-68-54
  • korespondencyjnie: ZUS I Oddział w Poznaniu Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ul. Dąbrowskiego 12 60-908 Poznań