Dotacje na start – wykorzystaj szanse


Sprawdź czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 6.3.1. WRPO 2014+ są dla Ciebie, które odbędzie się 31.08.2016 roku w godz. 10.00 – 13.00.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w w/w spotkaniu informacyjnym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Miejsce spotkania: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile

ul. Grunwaldzka 2,

64-920 Piła

Sala szkoleniowa nr 1 (parter)

 

Zamieszczam link do strony internetowej, na której dostępny jest Program spotkania oraz Formularz zgłoszeniowy. http://warp.org.pl/dotacje-w-subregionie-pilskim-zapraszamy/

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 29.08.2016 i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl