Konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzących do powstania innowacyjnych rozwiązań Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Termin naboru wniosków od 3 .10. do 2 .11.2016

O wsparcie mogą się ubiegać konsorcja składające się co najmniej z jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie udzielane będzie na prace nad nowymi/znacząco ulepszonymi rozwiązaniami technologicznymi i produktami

-prace nad zastosowaniem nowych materiałów do produkcji

-pracę mające na celu poprawę właściwości produktu

-usprawnienie procesu produkcji poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych

-prace B+R mające na celu zmniejszenie energochłonności procesu produkcji

 

Zasady realizacji projektu

Pozytywna ocena projektu jest możliwa pod warunkiem że planowane rezultaty prac badawczo-rozwojowych charakteryzować się będą nowością w skali światowej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 2 mln PLN maksymalna wartość 10 mln PLN.

Maksymalna intensywność pomocy na badania przemysłowe i prace rozwojowe wynosi: 65% i 40% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw

75%i 50% kosztów dla średnich przedsiębiorstw

80%i 60% kosztów dla mikro i małych przedsiębiorstw

W przypadku jednostki naukowej intensywność dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych