Efektywna edukacja


Rodzice i społeczeństwo muszą akceptować i promować stanowisko, że nauka w szkołach zawodowych jest jedną z wielu równorzędnych dróg kształcenia młodzieży dla zdobycia wykształcenia ogólnego oraz dobrego i szanowanego zawodu . Nie może być miejsca na myślenie ,że szkoły zawodowe są dla uczniów mających problemy w nauce. Do 1999roku /przed zmianą w systemie edukacji i szkolnictwa/, szkoły zawodowe kierowały ofertę dla młodych ludzi, którzy chcieli uczyć się i zarabiać .Taki system edukacji był bardzo dobrą podwaliną do kontynuowania nauki w technikum .

Wyzwaniem w prowadzeniu firmy , które od jakiegoś czasu pojawia się najczęściej jest sytuacja na rynku pracy, trudności z pozyskaniem pracowników i nie satysfakcjonujące przygotowanie absolwentów szkół średnich czy wyższych. Dlatego też tym chętniej przystąpiliśmy do współpracy z starostwem powiatowym , aby tę sytuację zmienić .Ta chęć współpracy obu stron to ogromna szansa zdobycia nowych kwalifikacji przez młodych ludzi, ale i szansa dla przedsiębiorców , którzy przyjmą ich na praktyki. - dzięki dobrym praktykom za rok czy dwa , absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą stać ich pracownikami. Ważne by tej szansy nie zmarnować , aby pomóc młodzieży znaleźć miejsce pracy w konkretnym przedsiębiorstwie , aby wspierać ich w rozwoju, bo korzystają na tym obie strony.

Bożena Jasińska