Nowa ulga podatkowa na B+R w rocznym rozliczeniu CIT za 2016 r.


W rocznej deklaracji podatku dochodowego za 2016 r. przedsiębiorcy mają możliwość po raz pierwszy rozliczyć nową ulgę podatkową na prace badawczo- rozwojowe.
Korzyści z ulgi
Koszty poniesione w 2016 roku na prace B+R umożliwiają uzyskanie premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania
i tym samym zmniejszenie podatku do zapłaty.
Nowa ulga B+R umożliwia / w uproszczeniu/ uwzględnienie w kalkulacji podatku dochodowego
1. 130% kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe
150 % w 2017 roku
 
2. 110%/ 130 % w 2017r/  dla dużych przedsiębiorców
lub 120% / 150% w 2017 r. dla MŚP innych kosztów kwalifikowanych związanych z pracami badawczo- rozwojowymi/ w tym odpisów amortyzacyjnych/
 
Przykładowa premia podatkowa
 
ROK                     Roczne koszty prac rozwojowych                                                 Efektywne obniżenie podatku
 
2016                             10 mln PLN                                                                                    570 tys. PLN
 
2017                             10 mln PLN                                                                                   950 tys. PLN
 
2018                             10 mln PLN                                                                                   950 tys. PLN
 
 
Szeroki zakres odliczenia
 
Prace B+R są to szeroko rozumiane czynności związane z opracowywaniem ulepszonych lub nowych technologii/ procesów/ produktów
 
Z nowej ulgi na B+R przedsiębiorcy mogą korzystać  gdyż:
1.nie ma konieczności posiadania wyodrębnionego działu B+R
2.każda branża kwalifikuje się do ulgi
3.nie ma kryteriów wyboru projektów- wystarczy że przedsiębiorca prowadzi prace B+R
4.nie ma jak w przypadku grantów –wymogu stworzenia rozwiązania przełomowego w skali świata lub Europy – wystarczy innowacyjność na skalę przedsiębiorstwa.
5.ulgą obejmuje się wszystkie koszty poniesione w danym roku na czynności B+R
6. ulgę można łączyć z dotacjami
7. do ulgi kwalifikują się koszty projektów , które nie zakończyły się sukcesem
8.zamiar skorzystania z ulgi nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia w ciągu roku
Rozliczenia nowej ulgi
Nową ulgę B+R rozlicza się w zeznaniu rocznym CIT , do którego dołącza się nowy załącznik CIT BR
 
 
pozdrawiam
 
Bożena Jasińska