Ludzie, którzy zmieniają biznes - zgłoś kandydata do nagrody


Ludzie, którzy zmieniają biznes - zgłoś kandydata do nagrody

14 lutego ruszył nabór zgłoszeń pracowników i pracowniczek działających na rzecz rozwoju CSR do 2. edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes". Wyróżnienie to przyznawane jest pracownikom różnych szczebli, nie tylko z sektora biznesu, ale także z podmiotów niebiznesowych: uczelni wyższych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych czy organizacji otoczenia biznesu.

Celem jest nagrodzenie osób, które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniły się w ostatnim czasie do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social reposnsibility). Z okazji obchodów 5 lat Karty Różnorodności wyjątkowo zostanie przyznana nagroda w kategorii „różnorodność", za wspieranie idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim.

- Inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes - tak brzmi misja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a przyznawana, co dwa lata Nagroda jest jej bezpośrednią realizacją. Nagradzając i promując osoby działające na rzecz rozwijania idei CSR w polskich firmach i organizacjach chcemy pokazać uznanie dla pracowników/czek - liderów/ek z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zmotywować ich do dalszych działań, jednocześnie inspirując innych. W dniu 5. urodziny Karty Różnorodności zależy nam także na docenieniu działań na rzecz tworzenia bardziej otwartych i włączających miejsc pracy, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się także przyznać nagrodę, w kategorii "Różnorodność"mówi Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Nagroda zostanie w tym roku przyznana w następujących kategoriach:

I Biznes -  pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu - w miejscu pracy i poza nim

II Sektor pozabiznesowy -  pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy i poza nim

III Różnorodność -  pracownik/pracowniczka  organizacji biznesowej lub pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim.

Pierwsza edycja Nagrody odbyła się w roku 2015. Tym razem laureatów nagrody ogłosimy w maju, podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, konferencji organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu Karta Różnorodności.

Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są od 14 lutego do 13 kwietnia br., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

Kandydata do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Patroni Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes": Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Patroni Medialni: be.Navigator, Kompendium CSR, Personel i Zarządzanie

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

 

 

Kontakt:

Agnieszka Siarkiewicz  

agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl

tel. 669 510 483