Firmom opłaca się współpracować


Współpraca ,przekazywanie sobie wiedzy i kooperacja sprzyjają rozwojowi nie tylko społeczności lokalnej , ale także firm i całych regionów. Dlatego też w ubiegłym tygodniu z inicjatywy Burmistrza Wielenia i Forum Gospodarczego odbyło się spotkanie poświęcone działalności Stref Ekonomicznych w Polsce, z możliwością powstania takiej strefy w Wieleniu. Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk przedstawiła w prezentacji multimedialnej  tereny inwestycyjne w okolicach Wielenia możliwe do objęcia granicami strefy, natomiast przedstawiciele Forum Gospodarczego przedstawili zasady działania strefy i dobre praktyki na przykładzie firm działających w strefach. Strefy w Polsce współpracują z władzami lokalnymi i regionalnym otoczeniem ekonomicznym , naukowym , kulturowym , by zapewnić przedsiębiorstwom szybką i kompletną informację niezbędną do podejmowania decyzji. Strefy Ekonomiczne jest to sposób na inwestycje , współpraca firm i instytucji publicznych.