Analiza Danych - Big Data


Czy wiecie, że w ciągu 1 minuty na świecie wysyła się ponad 150.000.000 wiadomości email, wysyła się 21.000.000 wiadomości SMS, wyszukuje się 2.500.000 haseł w wyszukiwarkach. Na samym Facebooku w tym czasie pojawia się ponad 3.000.000 lajków, a na You Tube wgrywa się 300 godzin nowych materiałów filmowych. Są to terabajty informacji, które dobrze przeanalizowane mogą być bezcenne dla biznesu. Ale jak analizować i interpretować tak duży nieustanny napływ danych?

Na te pytanie odpowiedź można zdobyć studiując nową specjalność Wydziału Zarządzania – Analiza Danych - Big Data. O specjalności tej rozmawiamy w Radiu MORS z prof. UG, dr hab. Krzysztofem Najmanem, prodziekanem ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania. Nasz rozmówca przytacza w artykule na temat zawodu analityka danych opinię Billa Gatesa - założyciela firmy Microsoft. W odpowiedzi na pytanie z jakimi zawodami warto się związać dziś, aby w przyszłości mieć interesującą pracę, wskazał on trzy kierunki, które jego zdaniem będą miały największy wpływ na nasz świat w przyszłości. Są to sztuczna inteligencja, energia i nauki biologiczne.

http://wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=461&info=1695