Dofinansowania dla firm na innowacyjne projekty


Prawie 11 mld zł dofinansowania dla firm na innowacyjne projekty Ponad 7 mld zł na innowacje mogły pozyskać przedsiębiorstwa ubiegające się o bezzwrotne dofinansowanie w konkursach uruchomionych w pierwszym półroczu 2017 r. w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W drugiej połowie roku na najlepsze projekty firm czekać będzie kolejne 3,8 mld zł w formie dotacji. Konfederacja Lewiatan przygotowała przegląd wsparcia z funduszy UE dla przedsiębiorstw w roku 2017 r.

– W analizie skupiliśmy się na dotacjach na działalność firm w zakresie B+R i innowacyjności – tłumaczy Łukasz Dyba, ekspert Lewiatana. – Z około 11 mld zł zaplanowanych na 2017 r. środków dla przedsiębiorstw zdecydowana większość, ponad 60%, dostępna jest w programie Inteligentny Rozwój. W samej tylko „szybkiej ścieżce” (1.1.1 POIR) wspierającej prowadzenie prac B+R przez firmy uzyskają one w tym roku dostęp do prawie 3 mld zł. W trwającym do 7 lipca naborze wniosków w zakresie wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej firm (2.1 POIR) dostępnych było 900 mln zł, a w uruchamianym 5 września konkursie na wdrożenie wyników prac B+R (3.2.1 POIR) – 750 mln zł. Projekty realizowane ze wsparciem POIR powinny wpisywać się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji – w zależności od działania jest to warunek konieczny albo okoliczność zwiększająca szansę na dofinansowanie.

W programach regionalnych najwięcej środków na innowacyjne i inwestycyjne projekty przedsiębiorstw - ponad 400 mln zł - planują w tym roku udostępnić województwa śląskie i łódzkie. W szczególności Łódź w drugim półroczu zamierza uruchomić najważniejsze dla przedsiębiorców konkursy – zarówno w obszarze infrastruktury badawczo-rozwojowej, prac B+R, jak i te pozwalające na zakup i wdrożenie wyników prac B+R. Wysokie alokacje na projekty przedsiębiorstw w 2017 r. zaplanowano też w województwie podkarpackim (ponad 350 mln zł) i małopolskim (prawie 300 mln zł).

Projekty wspierane w ramach RPO powinny wpisywać się w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji, wyznaczonych w danym regionie. Wsparcie przeznaczone jest na przedsięwzięcia podejmowane na terenie danego województwa. - Oprócz dotacji unijne środki trafią do firm również w formie instrumentów finansowych oraz pomocy zwrotnej - dodaje Łukasz Dyba. - W ten sposób wdrożone ma być ok 7% całości środków EFSI do 2020 r.

W POIR realizacją większości instrumentów finansowych zajmie się Polski Fundusz Rozwoju (PFR). W takich działaniach jak Starter, Biznest, Otwarte Innowacje, KOFFI i Bridge CVC na wsparcie projektów B+R przeznaczy on ok. 2,2 mld zł. W części z tych instrumentów trwa wybór pośredników finansowych, którzy zajmą się selekcją najbardziej innowacyjnych MŚP do wsparcia w postaci wejść kapitałowych. Bliski wdrożenia jest instrument gwarancji kredytowych na innowacyjną działalność firm (3.2.3 POIR). Pod koniec maja br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z 10 bankami komercyjnymi, za których pośrednictwem do firm trafi w tej formie ponad 500 mln zł. W 2017 r. rozpoczyna się również realizacja inwestycji poprzez fundusze Bridge Alfa wybrane w pierwszym naborze poddziałania 1.3.1. W programach regionalnych w formie instrumentów finansowych dla przedsiębiorców udostępnionych ma być ok 5 mld zł w postaci pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych. Zarządzanie instrumentami w większości regionów powierzono Bankowi Gospodarstwa Krajowego – do końca czerwca br. BGK podpisał umowy z władzami 15 województw, gdzie w najbliższych miesiącach wyłoni pośredników finansowych. Wyjątkiem jest województwo śląskie, gdzie zarządzanie instrumentami dla przedsiębiorstw powierzono Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu. Przegląd wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych – konkursy w 2017 r.

Konfederacja Lewiatan