SPOTKANIE PRZEDSIEBIORCÓW I SAMORZĄDOWCÓW


Smolarnia 17.09.2015 godz. 11.00. Moderator Daria Świerblewska -sekretarz Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan.

11:00 rejestracja

11:30 rozppoczecie konferencji

11:40 Prawo Zamówień Publicznych - wystapienie Posłanki Marii Janyski

12:10 dyskusja z udziałem uczestników - Grzegorz Lang - Dyrektor Departamentu

  • doskonalenia Legislacji
  • opinia Konfederacji Lewiatan
  • opinia ptrzedstawicieli samorzadu regionalnego

13:45 podsumowanie i zakonczenie spotkania