Centrum Mediacji Lewiatan wyznaczy standardy mediacji


Centrum Mediacji Lewiatan wyznaczy standardy mediacji

Centrum Mediacji Lewiatan działające przy Konfederacji zostało koordynatorem ogólnopolskiej sieci 16 Centrów Arbitrażu i Mediacji. Zwyciężyło w konkursie resortu sprawiedliwości.. Ma m.in. opracować standardy mediacji gospodarczych w Polsce.

- W celu utworzenia ogólnopolskiego, zintegrowanego systemu centrów mediacji, wymagane jest opracowanie standardów i procedur obowiązujących w mediacji gospodarczej. Zaplanowano również przygotowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego, które upowszechni i usprawni działanie Centrów Arbitrażu i Mediacji. Będzie to także podstawowe źródło informacji na temat mediacji w sprawach gospodarczych dla podmiotów zainteresowanych postępowaniem mediacyjnym. Koordynowany przez CM Lewiatan system centrów mediacji będzie ważnym elementem propagowania mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów gospodarczych – mówi Roman Rewald, prezes Centrum Mediacji Lewiatan.

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosi konkurs na wyłonienie 15 podmiotów, których zadaniem będzie utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji w każdym województwie. Zadaniem Lewiatana będzie monitoring ich działalności w ramach sieci oraz włączenie do niej sześciu już istniejących centrów. Powstanie także ogólnopolska infolinia.