Kierowcy nie zapłacą więcej za beznzynę


Rząd wycofuje się z wprowadzenia opłaty paliwowej. Konfederacja Lewiatan i inne organizacje pracodawców krytykowali sposób prac nad nową ustawą.

Pracodawcy cieszą się, że  odstąpiono od uchwalenia nowego podatku. Efektem wprowadazenia opłaty paliwowej byłby wzrost cen benzyny , ale także wielu innych produktów..

Przedsiębiorcy podkreślali,że w procesie prac nad ustawą , po raz kolejny, miała być pominięta Rada Dialogu Społecznego. Projekt dotyczył tak przedsiębiorców 

jak i gospodarstw domowych.