Oferujemy następujące usługi


1.Prowadzenie dokumentacji finansowej i obsługa księgowa firmy - start -up

2.Konsultacje oraz porady księgowe i prawne w siedzibie biura po uprzednim umówieniu spotkania,

3.Doradztwo prawne i podatkowe ,po uprzednim umówieniu spotkania,

4.Prowadzenie dokumentacji kadrowej i obsługa kadrowa firm -start-up,

5.Organizowanie kształcenia ustawicznego oraz kursów i szkoleń podnoczących kwalifikacje zawodwe,

6.Doradztwo w zakresie prowadzenia działaności gospodarczej i przygotowania biznesplanów,

7.Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych