Europejskie Forum Nowych Idei - Sopot 2017


Pakiety na EFNI -15% tylko do końca sierpnia Już za blisko dwa miesiące rozpocznie się Europejskie Forum Nowych Idei 2017 - międzynarodowe spotkanie środowisk biznesowych na temat przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Po raz siódmy w Sopocie, będzie można usłyszeć głos polskich przedsiębiorców w debacie o przyszłości Europy. EFNI to nie tylko okazja do nawiązywania biznesowych kontaktów czy spotkania z wybitnymi ekspertami, ale również inspirujący program i możliwość udziału w żywych dyskusjach. Do 31 sierpnia 2017r. na wszystkie pakiety na EFNI obowiązuje specjalna 15% zniżka. Rejestracji można dokonywać na stronie www.efni.pl. Podczas tegorocznej edycji, poruszymy tematy najważniejszych wyzwań gospodarczych stojących przed Europą, poszukując odpowiedzi na takie pytania jak: • Czy patriotyzm gospodarczy na nowo zdefiniuje kontrolę nad wolnym rynkiem? Jak współpracować z partnerami zagranicznymi w czasach odnawiania barier? • Co Unia wielu prędkości oznacza dla jednolitego rynku i czterech swobód? • Jakie są najważniejsze trendy w branżach (w zakresie: cyfryzacji, robotyzacji, ekonomii współdzielenia i ekologii), czego oczekuje konsument? • Czy short-termism jest przyczyną obecnych problemów gospodarczych czy skutkiem niepewności? Podczas 3 dni, odbędzie się ponad 50 wydarzeń i spotkań, w których uczestniczyć będą m.in.: • Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska • Carl Bildt, b. premier i minister spraw zagranicznych Szwecji • Yves Leterme, b. premier, Belgia • Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski • Jadwiga Emilewicz, podseretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska • Paul Drechsler, przewodniczący Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego CBI, Wielka Brytania • Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska • Dieter Kempf, prezydent, Federalny Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI), Niemcy • Marek Magierowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska • Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska • Eliza Kruczkowska, dyrektor ds. innowacji, Polski Fundusz Rozwoju • Stefaan De Rync, doradca Michela Barnier, głównego negocjatora ds. wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, Komisja Europejska • Romina Boarini, koordynator ds. IGI (Inclusive Gwrowth Initiative), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD Zapraszamy we wrześniu do Sopotu!