Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Czarnkowie w dniu 22.08.2017


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile w dniu 22 sierpnia 2017 r. organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w budynku

Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w godz. 8,00 do 10,30 .Podczas dyżuru zainteresowani Funduszami bedą mogli uzuskać

informację m.in. z zakresu dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działaności gospodarczej.