Spotkanie członków


W imieniu zarządu zapraszam Państwa na spotkanie członków Forum w dniu 15 września br, do Restauracji Parkowa .

Tematem spotkania będzie konsultacja projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.