szkolenie z zakresu przeprowadzenia kontroli wynikającej z Ustawy o PIP


Forum Gospodarcze członek Konfederacji Lewiatan oraz Okręgowa Inspekcja Pracy w Poznaniu zapraszają na bezpłatne szkolenie na temat zakresu przeprowadzania kontroli wynikającej z Ustawy o PIP oraz zatrudniania cudzoziemców. Prelegenci: Joanna Kądziela –Inspektor Pracy, Piotr Kuligowski –Inspektor Pracy Termin szkolenia : 19 października 2017 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00 Miejsce szkolenia: Sala Sesyjna Starostwa w Czarnkowie ul. Rybaki 3 Potwierdzenie udziału prosimy zgłaszać do 17 października br. na adres: fg@forum-gospodarcze.com.pl lub telefonicznie 602 557 327. PROGRAM SZKOLENIA : godz. 9.45 - 10.00 Rejestracja uczestników. godz. 10.00 - 10.10 Otwarcie seminarium. godz. 10.10 - 12.30 Omówienie zagadnień : § Organizacja, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy - zakres obszaru kontroli wynikający z Ustawy o PIP, § Najczęściej występujące przypadki utrudniania kontroli Inspektora przez podmiot kontrolowany (nieaktualny lub niezgodny z KRS adres siedziby firmy, nieodbieranie korespondencji od Inspektora pracy, wezwań, żądań) oraz konsekwencje utrudniania czynności kontrolnych, § Postępowanie kontrolne Inspektora pracy, w tym: - obowiązki i uprawnienia Inspektora pracy w toku postępowania kontrolnego, - obwiązki i uprawnienia pracodawcy/przedsiębiorcy, - dokumentowanie ustaleń z kontroli, § Środki prawne stosowane przez Inspektora pracy, § Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika, § Zasady zatrudniania cudzoziemców (dokumenty jakie winien posiadać pracodawca, konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez aktualnej zgody na zatrudnienie), § Regulacje prawne w zakresie pracy tymczasowej, § Kontrole legalności zatrudnienia. ok. godz. 11.30- 12.45 Przerwa. godz. 12.45 - 13.00 Pytania i dyskusja.