Szkolenie z Okręgową Inspekcją Pracy


W dniu 19.10.2017 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców ,przeprowadzone przez Inspektorów Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. Tematem szkolenia były : Organizacja, zadania i uprawnienia PIP - zakres kontroli wynikający z Ustawy o PIP.Największym zainteresowaniem czieszył się temat związany z zatrudnianiem cudzoziemców / dokumenty jakie powinien posiadać pracodawca, konsekwencje zatrudniania cudzoziemców, brak aktualnej zgody na zatrudnienie, a także regulacje prawne w zakresie pracy tymczasowej . Edukacja prawna to poważne wyzwanie , jakie coraz bardziej kreśli się nie tylko przed instytucjami , ale także przed szeroko pojmowanym biznesem.