Konferencja,Innowacja, finansowanie ,nauka, rozwój,Głos Biznesu 2017


http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/kapital/2017/poznan/kapital2017_top.jpg Szanowni Państwo, Budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku, podnoszenie jej wartości wymaga wprowadzenia innowacyjnych technologii, usług oraz programów badawczo-rozwojowych. Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Nowoczesna gospodarka musi stawiać na innowacje, badania i rozwój oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiednich programów i źródeł finansowania. Instytucje kapitałowe, fundacje oraz firmy z otoczenia biznesu oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. W bieżącej perspektywie budżetowej 2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R) przeznaczonych jest 15 mld euro. Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której, serdecznie Państwa zapraszamy, przedstawimy możliwości oraz sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne: poranny – przedstawimy trzy uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: - wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, których celem jest pomoc firmom w zatrudnianiu naukowców; - preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne. - dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych – ulga podatkowa na B+R. W tej części konferencji zaplanowaliśmy panel oraz dyskusję z udziałem przedstawicieli firm lokalnych, którzy podzielą się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych; południowy – planujemy trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies. Konferencja adresowana jest w szczególności do firm innowacyjnych, w tym zarówno przedsiębiorstw, które już prowadzą działalność badawczo-rozwojową, jak również firm, które w najbliższym czasie planują opracowanie nowych produktów lub procesów technologicznych. Prowadzący konferencję to wysokiej klasy prelegenci, z wieloletnim doświadczeniem. Jest ona dedykowana dużym, małym oraz średnim firmom z Wielkopolski poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji. Zapraszamy! 9:30 - 10:00 Rejestracja, kawa powitalna 10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatan 10:15 - 10:45 Historia sukcesu – przedstawiciele firm lokalnych - panel 10:45 - 11:30 Nauka, biznes i innowacja – prezentacja programów TEAM-TECH Dariusz Łukaszewski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Preferencyjne finansowanie małych i średnich firm Adam Hirny, BGŻ BNP PARIBAS Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych – ulga podatkowa na B+R Kiejstut Żagun, KPMG Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu 11:30 - 11:45 Przerwa kawowa 11:45 - 12:45 Warsztaty warsztat 1 TEAM – TECH jako szansa na zbudowanie i rozwój zespołu badawczego w firmie Dariusz Łukaszewski. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po co zespół B+R w firmie? prace nad produktem, technologią, procesem technologicznym finansowanie zespołu B+R jak przygotować się do złożenia wniosku? kryteria złożenia wniosku Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu 12:45 - 13:45 Warsztaty warsztat 2 Preferencyjne finansowanie bankowe Adam Hirny, BGŻ BNP PARIBAS Kredyt technologiczny: instrument umożliwiający finansowanie inwestycji technologicznej w ramach poddziałania 3.2.2 (Kredyt na innowacje technologiczne), Rola banku kredytującego – ocena projektu i montaż finansowy Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu warsztat 3 Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych – ulga podatkowa na B+R Kiejstut Żagun, KPMG Istota ulgi B+R Identyfikacja działalności B+R Koszty kwalifikowane do ulgi B+R Alokacja i wyodrębniona ewidencja kosztów B+R Ulga B+R przykładowe projekty Nasze podejście Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu 13:45 - 14:45 Poczęstunek, networking -------------------------------------------------------------------------------- INNOWACJA FINANSOWANIE NAUKA ROZWÓJ – GŁOS BIZNESU 2016 Poznań 8 listopada 2017 Nobel Tower, Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Dąbrowskiego 77 A http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/kapital/2017/poznan/karta.gif Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa tel. 48 (22) 55 99 940, faks 48 (22) 55 99 910 e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl Jurgita Kraużlis Fundacja na rzecz Nauki Polskiej tel. (22) 311 84 47 e-mail: jurgita.krauzlis@fnp.org.pl http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/kapital/2017/poznan/loga.gif Konferencja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)