Wspieranie nowych inwestycji podoba się przedsiębiorcom


Wspieranie nowych inwestycji podoba się przedsiębiorcom Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Pewne wątpliwości budzi jednak definicja „nowej inwestycji”, czy możliwość dowolnego wstrzymywania decyzji o wsparciu inwestycji. Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji określa zasady i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia dla nowych inwestycji oraz kompetencje i tryb działania podmiotów odpowiedzialnych za ich wspieranie. Zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. - Pozytywnie opiniujemy projekt ustawy, zgłaszając jednak kilka uwag porządkujących i ułatwiających stosowanie przepisów – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan. Zdaniem Lewiatana wątpliwości budzi zawężenie zakresu przedmiotowego ustawy przez zbyt ograniczoną definicję „nowej inwestycji” oraz możliwość dowolnego wstrzymywania decyzji o wsparciu nowych inwestycji. - Szkoda, że dopiero z aktu wykonawczego do ustawy dowiemy się jakie rodzaje działalności gospodarczej będą objęte wsparciem oraz jakie kryteria jakościowe i ilościowe będą brane pod uwagę. Należy ponownie rozważyć, czy nie powinno to być zapisane w ustawie – dodaje Dominik Gajewski.