Forum Gospodarcze mocnym głosem biznesu


Forum Gospodarcze mocnym głosem biznesu. Trudno w to uwierzyć, ale 2018 roku minie 20 lat istnienia Forum Gospodarczego. W tym czasie zmieniała się forma prawna, staliśmy się członkiem Konfederacji Lewiatan, kształtowaliśmy wizerunek. Przez prawie 20 lat niezmienna pozostała misja, cele i zasady działania. Chcemy dalej skutecznie reprezentować pracodawców, dbać o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczać koszty pracy i niepotrzebną biurokrację, upraszczać podatki. Dwadzieścia lat skłania do podsumowania pracy i zastanowienia się nad wizją organizacji w kolejnych latach. Mam pewność, że udało się nam zbudować prężną, efektywną organizację. Zaufało nam ponad 50 przedsiębiorców zatrudniających ponad 6000 pracowników, którzy są naszymi członkami. To dużo, ale wciąż niewystarczająco. Przez dwadzieścia lat odnosiliśmy sukcesy, ale i porażki. Niezmienne pozostało jednak nasze zaangażowanie i przekonanie, że nasza praca jest potrzebna i ważna, że służymy wszystkim przedsiębiorcom w powiecie. Staliśmy się w Północnej części Wielkopolski najbardziej rozpoznawalną organizacją pracodawców, a przez nasze członkostwo w Konfederacji Lewiatan także w Polsce, natomiast w Europie – poprzez członkostwo w Businesseurope. Jesteśmy najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Powiecie, Polsce i Unii Europejskiej. Zabiegamy o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jesteśmy głosem biznesu. Prowadzimy otwarty dialog z władzami samorządowymi regionie i województwie, szkołami, mieszkańcami, naszymi pracownikami. Współpracujemy z młodzieżą organizując lekcje przedsiębiorczości czy otwarte dni w firmach, uczymy podstaw ekonomii – przedsiębiorcy zakupili i przekazali do Szkół w powiecie Książkę „Świat pieniądza”. Członkostwo w Forum Gospodarczym pozwala budować wartościowe relacje. Nie organizujemy wystawnych przyjęć czy bankietów, skupiamy się raczej na roboczych spotkaniach i grupach eksperckich w ramach różnych obszarów. Współpraca między firmami w ramach związku jest okazją do nawiązania dialogu branżowego. Spotkania dają firmom możliwość merytorycznej rozmowy i nawiązania długofalowej współpracy. W ramach naszej działalności:  wspieramy firmy członkowskie w rozwoju biznesu i ich działalności operacyjnej,  pomagamy w inwestycjach, np. Specjalna Strefa Ekonomiczna,  prowadzimy szkolenia (z zakresu ochrony danych osobowych, negocjacji, komunikacji, szkolenia podatkowe, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy),  prowadzimy arbitraż gospodarczy,  pomagamy w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych, np. współpraca z organizacjami z Ukrainy, wysyłamy naszych członków na Misje Gospodarcze (planowana jest aktualnie misja do Estonii),  rozważamy inwestowanie w start-upy i utworzenie sieci aniołów biznesu. Forum Gospodarcze współpracuje z mediami. Siłą naszej organizacji jest liczba zacytowanych naszych opinii i poglądów ekonomicznych. Regularnie w prasie lokalnej ukazują się artykuły eksperckie, informacje prasowe. Byliśmy współorganizatorami kampanii: „Przedsiębiorcy twarzą”. W naszym Województwie kampanie wygrały Firmy: Metrolog Sp. z o.o., Plastmet Sp. z o.o., OSM Czarnków. Naszym członkom zapewniamy informację o najnowszych zmianach i interpretacje przepisów prawnych, przekazujemy eksperckie informacje. Prowadzimy monitoring zmian legislacyjnych na poziomie krajowym, co umożliwia szybkie reagowanie na niekorzystne dla firm propozycje zmian w prawie i przekazanie informacji. Konsultujemy z władzami samorządowymi projekty zmian w prawie lokalnym, dzięki temu dbamy, by tworzone prawo było przyjazne firmom. Organizujemy lub jesteśmy współorganizatorami konferencji i seminariów z parlamentarzystami, szefami urzędów władzami miasta, powiatu, województwa, posiadającymi wpływ na otoczenie firmy. Mamy swoich przedstawicieli w Komitetach Monitorujących, Radzie Rynku Pracy, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Reprezentujemy mikro i duże przedsiębiorstwa. W naszej organizacji obowiązuje „Kanon Etyczny Przedsiębiorców”: postępujemy zgodnie z prawem i normami moralnymi, dążymy do tego, by prowadzone przez nas firmy cieszyły się zaufaniem pracowników i klientów, dbamy o to, aby nasi pracownicy nie byli dyskryminowani z żadnego powodu, praca została odpowiednio i terminowo wynagrodzona, a środowisko pracy było bezpieczne i zdrowe. W trosce o mieszkańców powiatu dbamy o środowisko naturalne, nieustannie podejmując wysiłki zmierzające do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, jakie może nieść za sobą prowadzona przez nas działalność produkcyjna. W tym celu efektywnie dążymy do redukcji hałasu, zmniejszenia zużycia energii, szkolimy naszych pracowników w zakresie racjonalnego korzystania z surowców i materiałów oraz zasad BHP. Dbamy o mieszkańców powiatu mocno angażując się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Sponsorujemy: Dni Czarnkowa, Dni Trzcianki, Dzień Spieczonego Bliźniaka. Wspieramy różne inicjatywy lokalne: koncerty, imprezy sportowe, a także szkoły i szpitale. Pomagamy też bezpośrednio osobom które potrzebują wsparcia. Forum Gospodarcze zaangażowane jest w promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu, która przekłada się na angażowanie przedsiębiorców w budowę kapitału społecznego oraz włączanie praktyk CSR do swoich strategii biznesowych. Zapraszamy wszystkie mikro, małe, średnie i jednoosobowe firmy z powiatu do uczestnictwa w działaniach Forum Gospodarczego . Członkiem Forum może zostać każdy pracodawca niezależnie od wielkości i branży . Zapewniamy : ekspertyzy ogólnogospodarcze , spotkania z decydentami ,przedstawicielstwo w gremiach decyzyjnych ,networking , efektywną współpracę marketingową i PR , dzięki naszemu doświadczeniu w działaniach , głos członków Forum skutecznie dociera do opinii publicznej. Lech Wojcieszyński Prezes Zarządu Forum