Spotkanie z Panem Pawłem Gruzą Podsekretarzem Stanu w MF


W dniu 14 listopada 2017 w Poznaniu  odbyło się spotkanie z Panem Pawłem Gruzą ,Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów z wielkopolskimi przedsiębiorcami.Spotkanie było poświęcone sprawom gospodarczym ,a w tych ramach przede wszystkim zmianom w systemie podatkowym .