Spotkanie Noworoczne


W dniu wczorajszym odbyło się podsumowanie minionego roku, wręczenie Czarnkowsko-Trzcianeckich Mostów Przedsiębiorczości oraz koncerty. Gospodarzami tego spotkania byliście Państwo wraz z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim . W wydarzeniu udział wzięli przedsiębiorcy , samorządowcy , parlamentarzyści oraz zaproszeni goście. Prezes Forum w swoim przemówieniu m.in. powiedział “......Od lat Forum współpracuje z samorządami ,początki były trudne , jednak po dwudziestu latach udało się wspólnie znaleźć porozumienie i dialog Skala i jakość tej współpracy ma znaczenie dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu , a przede wszystkim przyczynia się do wzrostu tempa rozwoju gospodarczego. Urzędnicy i przedsiębiorcy coraz częściej mają świadomość wzajemnego wkładu w rozwój regionu starają się budować relacje na zasadach partnerskich. Głos zabrali także parlamentarzyści , szczególnie na uwagę zasługuje zabranie stanowiska przez Posła Grzegorza Piechowiaka w kontekście ewentualnego podziału powiatu , było jednoznaczne mówiące że powiat musi być jeden bo tylko w jedności siła.