ANKIETA


                                                                                                      Ankieta

1.Nazwa Firmy

..............................................................................................

2.Jakiej wielkości jest Państwa firma

do 9 pracowników

do 50 pracowników

od 51-250 pracowników

powyżej 250 pracowników

3.Polska Klasyfikacja Działności

............................................................................................

4.Dlaczego Pani /Pana firma decyduje się na zatrudninie pracowników cudzoziemskich ?/możliwy więcej niż jeden wybór/

Brakuje polskich pracowników o wymaganych kwalifikacjach

Taki pracownik pracuje efektywniej

Wyższe kompetencje zawodowe

Różnorodność sprzyja rozwojowi biznesu

Tańsze koszty utrzymania pracownika

Znajomość innych języków i kultur

Inna

5.W jakim zawodzie / na jakie stanowisko chcą Państwo zatrudniać cudzoziemców ?/

.............................................................................................................

6.Na jaki czas planują Państwo zatrudnienie?

do 3 m-cy, od 3 do 6 m-cy, , od 18 m-cy do 3 lat, na stałe

7.Jaką wielkość wynagrodzenia przewiduje Pani/Pan dla swojego pracownika?

2.100 PLN-2.500PLN, 2.500PLN-3000PLN , ponad 3.000 PLN

8.Jakie kompetencje zawodowe są dla Pani /Pana szczególnie ważne?

............................................................................................................

9.Czy jest Pani/Pan w stanie zagwarantować mieszkanie dla pracownika zza granicy?

Tak/Nie

10.Jakie dodatkowe świadczenia jest Pani/Pana firma w stanie zagwarantować pracownikowi?

opieka zdrowotna,refundacja kosztów dojazdu do pracy, elastyczny czas pracy , inne:

11.Rodzaj planowanego zatrudnienia cudzoziemca

umowa cywilnoprawna/ umowa o pracę

12.Jakiego rodzaju problemy oczekują Państwo w kontekście pracowników cudzoziemców?

...................................................................................................................................................

13.W jaki sposób pozyskują Państwo pracowników?

Agencja Pracy Tymczasowej, ogłoszenia w prasie, wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy,Ukraińskie firmy rekrutacyjne.