SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo, Członkowie Forum Zapraszam na cykl bezpłatnych szkoleń z Ochrony danych osobowych , pierwsze zostało zaplanowane na dzień 16 marca 2018 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w godz. od 10,00 do 12,30 Program szkolenia Prowadzący: Bożena Jasińska 1.Organ Nadzoru/ Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. a/ nowa rola, b/status, c/ zadana i uprawnienia 2.Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych osobowych /RODO/ a/administracyjne kary pieniężne- warunki ich nakładania i wysokość, 3.Przetwarzanie danych osobowych : ogólne zasady przetwarzania danych osobowych , przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii Część II po ustaleniu terminu z Państwem: Agenda II części. 4.Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych ,prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne . 5.Obowiązki Administratorów Danych/ Inspektorów Ochrony Danych 6.Status inspektora ,procesowanie przekazywanie danych do krajów trzecich certyfikacja. 7.Poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych . 8. Procedury/ dokumentacja przetwarzania danych . Prezes Zarządu Lech Wojcieszyński