Przedsiębiorstwa płacą lepiej niż "budżetówka "


Przedsiębiorstwa płacą lepiej niż „budżetówka” Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w lutym 2018 r. wzrosło o 6,8 proc. r/r., zaś zatrudnienie zwiększyło się o 3,7 proc. r/r. – podał GUS. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Dane opublikowane przez GUS potwierdzają dobrą kondycję rynku pracy – rośnie zarówno liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, jak i przeciętne zatrudnienie. W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób pracuje ponad 6,2 mln osób, a przeciętne wynagrodzenie wynosiło w lutym 4599,72 zł. Analizując dane za 2017 rok, widać wyraźnie różnice pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a sferą budżetową w wysokości i dynamice wzrostu wynagrodzeń. Przedsiębiorstwa nie tylko płacą więcej, ale również wzrost wynagrodzeń jest bardziej odczuwalny. Z tego powodu, w kolejnych miesiącach możemy obserwować znaczne przepływy pracowników ze sfery budżetowej do przedsiębiorstw. Warto zwrócić również uwagę na dane GUS dotyczące pracujących na własny rachunek – liczba prowadzących własną działalność gospodarczą wzrosła w 2017 r. - dla blisko 1/5 przedsiębiorców powodem rozpoczęcia działalności była chęć uzyskiwania wyższych dochodów. Oznaczać to może, że w tym sektorze gospodarki dynamika wzrostu dochodów jest jeszcze wyższa niż w przedsiębiorstwach.