Będzie Rzecznik Praw Podatnika


Będzie Rzecznik Praw Podatnika Utworzenie Rzecznika Praw Podatnika, który będzie bronił przedsiębiorców w sporach z administracją skarbową, uproszczenie podatku VAT, m.in. redukcje stawek obniżonych z 240 do ok. 60 kategorii, opracowanie nowej ustawy CIT - zapowiedział Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w czasie II Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Beata Stelmach, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, otwierając II Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan powiedziała, że przedsiębiorcy chcą uczciwie płacić podatki, ale potrzebują stabilności i jasności interpretacji prawa. - Ważne jest, aby upraszczać prawo podatkowe i aby nie byli karani ci przedsiębiorcy, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków - dodała. Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej podkreślił, że w ostatnich dwóch latach luka podatkowa spadła z 27 proc. do ok. 14 proc. Daje to nadzieję na większe wpływy podatkowe w przyszłości. Stwierdził jednak, że wprowadzane zmiany utrudniają prowadzenie działalności. Wiceminister finansów Paweł Gruza podziękował przedsiębiorcom za cierpliwość w przyjmowaniu nowych regulacji legislacyjnych i poinformował, że one już przynoszą pozytywne efekty. Jednocześnie powiedział, że trwają prace nad nową ordynacją podatkową, która zostanie zaprezentowana prawdopodobnie pod koniec roku. Resort finansów proponuje również utworzenie Rzecznika Praw Podatnika, który będzie bronił przedsiębiorców, oceniał przyczyny złych decyzji administracji i wspierał ministra w eliminowaniu błędów. - Chcemy uprościć podatek VAT. Pracujemy nad pojedynczymi zmianami, które mają zlikwidować niekorzystne zjawiska, np. w hurtowniach budowlanych. Ograniczymy też liczbę obniżonych stawek VAT z 240 do ok. 60. Chcemy przygotować nową ustawę o CIT, która ma uprościć działalność gospodarczą. Będzie również unowocześniony podatek od nieruchomości - powiedział Paweł Gruza. Koncepcję obniżenia docelowo stawki podatku dochodowego dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorców (niezależnie od tego czy dziś rozliczają się według PIT czy z CIT) przedstawił z kolei Maciej Żukowski, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów. Według niego docelowo wszyscy mali i średni przedsiębiorcy byliby objęci stawką 9 proc., niezależnie od tego czy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, spółka cywilna czy spółka z o.o. Nie dotyczyłoby to jednak tzw. samozatrudnionych. W czasie 2-dniowych obrad II Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan omawiane są m.in. kwestie uszczelnienia VAT, nowej ordynacji podatkowej, reformy podatku dochodowego, prawa podatkowego w kontekście innowacyjności firm. W ramach warsztatów podatkowych wiosna 2018 będą z kolei omawiane zmiany w CIT i VAT, ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. W Kongresie uczestniczy prawie 200 doradców, przedsiębiorców, prawników, przedstawicieli administracji.