Klub Biznesu Forum


W ramch Klubu Biznesu Forum proponujemy Państwu cykliczne spotkania w Restauracji Parkowa /Klub Piwnica/ w każdy ostatni czwartek

mieisąca , będzie to miejsce , które będzie na Państwa czekało , stanie się miejscem wymiany myśli i, poglądów i doświadczeń.

Prezes Zarządu

Lech Wojcieszyński