Za nami Walne Zgromadzenie Członków 2018


Za nami Walne Zgromadzenie Członków 2018 Tym razem w Hotelu Smolarnia przedsiębiorcy zrzeszeni w Forum Gospodarczym spotkali się na XIX Zebraniu Ogólnym. Tegoroczne spotkanie odbyło się 15 czerwca 2018 w Ośrodku Klubowo- Konferencyjnym w Smolarni. Zarząd Forum ,przedstawił sprawozdanie z działalności w 2017 roku, który kontynuował przyjętą strategię rozwoju . Odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców , reprezentować ich interesy , oferować wysokiej jakości usługi , być platformą współpracy wymiany poglądów w sprawach gospodarki i regionu. Zgromadzeni uczestnicy mieli okazję zapoznać się także z perspektywami rozwoju i tematyką , jaką zajmować się będzie Związek w najbliższej przyszłości. W 2017 roku liczba członków wynosiła 44 podmioty gospodarcze. Z kolei w zrealizowanych przez Związek 22 spotkań i szkoleń wzięło udział aż 210 osób . Podjęto współpracę z Pomorską Strefą Ekonomiczną oraz rozpoczął działalność Klub Biznesu. Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło raport Zarządu , sprawozdanie finansowe oraz plan działania na 2018rok. Po zakończeniu części oficjalnej miał miejsce grill w Chacie Biesiadnej, który stanowił znakomita okazję do rozmów , nawiązania kontaktów biznesowych . Lech Wojcieszyński Prezes Zarządu