Konstytucja Biznesu


Konstytucja Biznesu – Wolność gospodarcza w praktyce. Działalność na najmniejszą skalę bez konieczności rejestracji , 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm oraz liczne uproszczenia podatkowe te i wiele innych rozwiązań zawiera pakiet Konstytucja Biznesu . Konstytucja Biznesu to pakiet dokumentów , które zmieniają polską rzeczywistość gospodarczą. Najważniejszym z nich jest Prawo przedsiębiorców . W Prawie przedsiębiorców znajdują się zasady , które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm, m.in. - co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone / przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny , jeśli nie łamie wyraźnie zakazów lub ograniczeń/ -domniemanie uczciwości przedsiębiorcy /przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości ,wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy/, -przyjazna interpretacja przepisów /niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców /, -zasada proporcjonalności /urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń , np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje /. Poniżej przedstawiam wybrane uproszczenia , które wprowadza Pakiet Konstytucja Biznesu. Drobna działalność bez rejestracji Działalność na najmniejszą skalę /przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia / nie będzie uznawana za działalność gospodarczą ,Oznacza to, że osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek. Ulga na start Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności .Potem ,tak jak dotychczas , będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u . Zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie. Sprawę załatwisz nie tylko na papierze Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwić przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji , Prawo pisane prostym językiem Urzędy będą wydawać napisane prostym językiem „objaśnienia przepisów” .Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do nich , będzie chroniony , np. w trakcie kontroli. Likwidacja numeru REGON Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP . Numer Regon będzie stopniowo wycofywany z obrotu. Proces ten zostanie rozłożony w czasie.