Równość to bezpieczeństwo


RÓWNOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO O kursie: Zapraszamy do udziału w kursie e-learningowym "Równość to bezpieczeństwo". Szkolenie jest ważne dla wszystkich, którym zależny na tworzeniu miejsca pracy wolnego od mobbingu i dyskryminacji oraz budowaniu nowoczesnego wizerunku firmy. Jeśli myślisz, że w Twojej firmie warto poprawić m.in.: sposób rekrutacji lub nie masz pewności, czy osoby w niej pracujące są właściwie zmotywowane albo nie wiesz, co dokładnie zrobić, by zabezpieczyć siebie i firmę przed dyskryminacją i mobbingiem, z pewnością ten kurs jest dla Ciebie. Kurs jest skonstruowany tak, by odpowiedzieć na wątpliwości oraz wesprzeć w codziennej pracy zarówno właścicieli/ właścicielki, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje w danym miejscu i ma poczucie, że w obszarze równości firma nie działa jeszcze doskonale. Co dostajesz uczestnicząc w kursie? 1) Skondensowaną, przygotowaną w przystępnej i ciekawej formie dawkę wiedzy, 2) Przykłady działań pomocne we wprowadzaniu zmian w firmie, 3) Rozwiązania gotowe do wykorzystania: • wzór regulaminu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, • wyciąg z przepisów dotyczących równego traktowania, • ankietę do oceny miejsca pracy, • narzędzie do mierzenia luki płacowej, • plakaty promujące równość szans w miejscu pracy (zobacz plakaty), • równościowy pakiet informacyjny dla (nowo)zatrudnionych osób, • certyfikat udziału w szkoleniu* *Certyfikat zostanie przyznany firmie pod warunkiem skorzystania z e-learningu przez co najmniej 2 osoby z firmy oraz przygotowania krótkiego raportu o planowanych lub podjętych działaniach równościowych. Wybierz kurs dla siebie i zarejestruj się: Kurs i narzędzia, które on zawiera są całkowicie bezpłatne**. ** W związku z finansowaniem unijnym od osób, które z niego korzystają wymagamy tylko podania danych osobowych oraz podstawowych danych o firmie, które nie są nigdzie upubliczniane i wykorzystywane są wyłącznie w celu ewaluacji. Szkolenie realizujesz wtedy, kiedy masz na to czas, w dowolnym momencie możesz się zatrzymać i wrócić do miejsca, w którym przerwałaś/eś Kontakt: Konfederacja Lewiatan Małgorzata Lelińska e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl Partnerzy projektu: