I Wielkopolski Kongres Gospodarczy w Pile 18.09.2018


II dzień – Piła, 18 września 2018 r. siedziba DPS Gabionen Sp. z o.o. (Pomorska SSE Podstrefa Piła) 10:00 - 10:30 REJESTRACJA 10:30 - 11:00 INAUGURACJA Prezentacja filmu MARKA WIELKOPOLSKA Wyzwania gospodarcze dla Wielkopolski widziane z subregionów Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego – otwarcie wydarzenia dr Mirosława Rutkowska-Krupka – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dr inż. Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły 11:00 – 12:00 PANEL 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI – WYZWANIA Organizator merytoryczny: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Wykład wprowadzający: Wielkopolska 4.0 prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu EKSPERCI: dr Mirosława Rutkowska-Krupka – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wojciech Kruk – Przewodniczący WR 30, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr inż. Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły Zbigniew Ryczek – Prezes Asta Net SA Tematyka: – Strategia rozwoju Wielkopolski na najbliższą dekadę – Globalne wyzwania gospodarki szansą dla Wielkopolski – Nowoczesna gospodarka i przemysł 4.0 – Warunki wzrostu konkurencyjności Wielkopolski – Lokalne specjalizacje subregionu pilskiego 12:00 - 13:00 PANEL 2: INICJATYWY LOKALNE Organizator merytoryczny: Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski Wykład wprowadzający: inicjatywy subregionalne wspierające rozwój gospodarczy prof. dr hab. Kazimierz Pająk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu EKSPERCI: prof. dr hab. Kazimierz Pająk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Beata Dudzińska – Wiceprezydent Miasta Piły Grzegorz Marciniak – Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski Tadeusz Dardas – Dyrektor Zakładu Komponentów Sygnify / Philips Lighting Poland prof. dr hab. Waldemar Ratajczak – Nadnotecki Instytut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile Przemysław Wojcieszak – Dyrektor ImProvia sp. z o.o. Tematyka: – Rozwój gospodarczy a zróżnicowanie wewnątrzregionalne województwa wielkopolskiego – Lokalne specjalizacje subregionu – Jakość przestrzeni, dostępne potencjały – Deficyty lokalne i programy ich eliminacji 13:00 - 14:00 PANEL 3: RYNEK PRACY Organizator merytoryczny: Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan” / IGPW Wykład wprowadzający: dr hab. Agnieszka Ziomek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej EKSPERCI: Jacek Kulik – Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan” dr hab. Agnieszka Ziomek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej dr Paweł Dahlke – Prorektor PWSZ w Pile Beata Morkowska-Krzciuk – HR Director, Hydro Extrusion Poland sp. z o.o. Agnieszka Ilnicka – Dyrektor HR THULE Group Roman Pietruszka – Prezes Styromap sp. z o.o. sp.k. Edmund Pilawski – PLASTMET Pilawski Sikora Spółka Jawna Jan Polcyn – Prezes Zarządu DORA METAL sp. z o.o. Tematyka: – Jakiego pracownika potrzebuje wielkopolski przedsiębiorca? Jakiego pracodawcy poszukuje dzisiejszy pracownik? – Wyzwania rynku pracy – Czy niskie bezrobocie wstrzymuje / stymuluje inwestycje? – Rozwój kadr dla Europy / kształcenie ustawiczne – Deficyty na rynku lokalnym – Wsparcie oczekiwane od samorządu i urzędów PRZERWA KAWOWA PERMANENTNA – NETWORKING 14:00 – 15:00 LUNCH