Manifest na Stulecie


Żyjemy w jednym z najlepszych okresów historii Polski . Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej , NATO i ósmą co do wielkości gospodarką Europy.

W trosce o przyszłość musimy zadbać ,aby nasz kraj podążał drogą rozwoju .

 

Unia Europejska to partner stategiczny .

Skala współczesnych wyzwań daleko przekracza możliwości pojedyńczych państw.Dlatego kluczowe jest wzmacnianie europejskiej Wspólnoty i naszego uczestnictwa w Unii.

Priorytetem jest zatem jak najszybsze przystąpienie Polski do strefy euro oraz wzmocnienie dialogu z brukselską administarcją.

Konieczna jest wrażliwość społeczna .

Ze wzrostu gospodarczego muszą korzystać wszycy obywatele .Dlatego ,obok priorytetów rozwojowych /wzrostu PKB w 2025 o 50% w stosunku do 2015r. /, równoczesnie

musimy zmniejszyć ubóstwo i eliminować wykluczenie społeczne.

Dialog i różnorodność procentują.

Jedynie dialog i współpraca pozwalają osiągnąć ambitne cele.Aby zbudować wśród Polaków poczucie wspólnoty oraz wzmocnić kapitał społeczny , musimy dążyć do dialogu z jak

największą liczbą środowisk .Społeczeństwo różnorodne , to społeczeństwo pełne szacunku i otwartości.

Edukacja jest narodową inwestycją.

Tylko świetnie wykształceni Polacy sprostają wyzwaniom innowacyjności gospodarczej, społecznej,technologicznej, cyfrowej i kulturowej.

Inwestycje potrzebują stabilności.

Bez inwestycji osiągnięcie celów społecznych nie jest możliwe.Inwestycje znów nie są możliwe bez pewności regulacyjnej ,stabilności prawa i sądów, szybkiego rozwoju infrastruktury

nowoczesnych instrumentów rynku pracy.

Wspierajmy przedsiębiorczość .

Prywatna przedsiębiorczość stała się podstawą rozwoju Polski .To wielki sukces, ale też odpowiedzialność wszystkich . którzy tworzyli firmy pracowitością i uporem .

Ale wysiłek ten musi trwać dalej .Potrzebujemy , by firmy mikro stawały się małymi, a średnie dużymi.

 Konfederacja Lewiatan

28 września 2018

W roku 100-lecia niepodległości Polski i 20-lecia istnienia Konfederacji Lewiatan