Przedsiębiorcy w oczach społeczeństwa


Przedsiębiorcy w oczach społeczeństwa Budują siłę ekonomiczną Polski 1. Ogólnie rzecz biorąc ,Polacy są pełni uznania dla przedsiębiorców i twierdzą ,że ten szacunek jest powszechny i zasłużony , 72% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem ,że przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu w Polsce. Co więcej 63% ,uważało ,że budują oni siłę ekonomiczną kraju nie tylko przez tworzenie potencjału gospodarczego , lecz także szerząc dobry wizerunek polskich przedsiębiorców za granicą. Prestiż przedsiębiorców jest jedną z przyczyn wysokiej skłonności Polaków do zakładania własnych przedsiębiorstw. Tworzą miejsca pracy 2.Dwie trzecie Polaków uważa ,że przedsiębiorcy tworzą więcej miejsc pracy niż zakłady państwowe, a blisko jedna trzecia jest przekonana ,że wypłacają niskie wynagrodzenia, gdyż chcą sami zarobić. Pogląd ten jest jednak niespójny ze stwierdzeniem ,że to właśnie przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu. Można to tłumaczyć tym, że Polacy zwykli porównywać swoje wynagrodzenie do zarobków przedsiębiorców , które w ich opinii są dużo wyższe od średniej krajowej. Płacą podatki 3. W Polsce pokutuje przekonanie ,że przedsiębiorcy nie płacą należnych danin. Jest to najbardziej szkodliwe uprzedzenie , z którym przedsiębiorcy muszą się zmierzyć w najbliższych latach. Nie jest to jednak stereotyp powszechny – wciąż większość społeczeństwa 55% , uważa ,że przedsiębiorcy płacą podatki , z których państwo może finansować budowę dróg , czy działalność administracyjną.