Za nami spotkanie boolingowe


Tym razem w Hotelu Smolarnia przedsiębiorcy spotkali się na boolingu w piątkowe popołudnie. Spotkanie rozpoczęło się w bardzo wesołej i luźnej atmosferze choć nie zabrakło merytorycznych dyskusji i planowania wspólnych działań w taki sposób, by łączyć biznesy , stwarzać przestrzeń dla wspólnych inicjatyw, postanowiono merytoryczną dyskusję przenieść na 25.10 .2018 do Restauracji Parkowa podczas spotkania Klubu Biznesu. Po krótkim przywitaniu rozpoczęto grę, Rywalizacja była ogromna , po prawie czterech godzinach gry wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął Jarek Pałasz – Trzcianka, Drugie miejsce zajęła Ewa Frejus - Trzcianka / najlepsza wśród kobiet- miała tylko 4 punkty mniej od Jarka/ Trzecie miejsce zajął Wojtek Magdziarz – Trzcianka Czwarte miejsce Marek Gacek – Lubasz . Prezes Forum dla dwóch pierwszych zawodników ufundował nagrody , a Hotel Smolarnia jak zawsze dopieścił wszystkich dobrym jedzeniem i winem . Następne rozgrywki za rok .