Bezpłatne szkolenie z zatrudniania cudzoziemców


Forum Gospodarcze wraz Państwową Inspekcją Pracy zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniu 24.10.2018 / środa/ w godz. od 10,00 do 14,00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie , szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR oraz przedsiębiorców . Szkolenie będą prowadzili: Starszy Inspektor Pracy Piotr Kuligowski Inspektor Pracy Joanna Kądziela Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Pile Podczas szkolenia będą poruszone niżej wymienione zagadnienia: 1. Podstawowe akty prawne oraz definicje dot. zatrudniania cudzoziemców. 2. Warunki legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - Legalny pobyt uprawniający do wykonywania pracy, - Zezwolenia na pracę, - Zezwolenie na pobyt i pracę, - Oświadczenia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, - Obowiązku pracodawcy i podmiotu powierzającego pracę cudzoziemca. - Wykroczenia i przestępstwa związane z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców. 3. - Dyskusja Prezes Zarządu