Klub Biznesu 25.10.2018


Podczas spotkania Klubu Biznesu dnia 25.10.2018 w Restauracji Parkowa godz. 17,00 z przedstawicielami Firmy Rodo będziemy mogli wymienić poglądy na temat zabezpieczeń informatycznych funkcjonujących w Firmach , zostaną poruszone tematy uwzględniające kwestie związane z firmami o profilu produkcyjnym , spedycyjnym itp. W zakresie kadrowym, prezentacja poniższych punktów opiera się o porady umieszczone w najnowszym przewodniku, wydanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. 1. Poszukiwania pracy – co może zrobić pracodawca by poszukiwanie kandydatów przebiegało sprawnie i z poszanowaniem przepisów? 2. Proces rekrutacyjny – jak i o co można się pytać. Jak skutecznie i zgodnie z przepisami rozmawiać z kandydatami? 3. Okres zatrudnienia – jakie wymagania są nałożone na przedsiębiorcę w związku z zatrudnieniem? Co można a czego nie wolno robić? 4. Inne niż określone w kodeksie pracy formy zatrudnienia oraz prac tymczasowych – jakie możliwości daje RODO? Nowe przepisy odnoszą się również do kwestii informatyki stosowanej w firmach. Zarówno oprogramowania, infrastruktury jak i procedur z tym związanych. W kolejnej części wystąpienia chcemy poruszyć kwestie związane z: 1. bezpieczeństwem firmowych stron internetowych, 2. oprogramowaniem wykorzystywanym w firmie, głównie typu ERP, 3. infrastrukturą IT oraz, 4. procesami związanymi bezpośrednio z informatyką. W trakcie spotkania zostaną przedstawione przez Ewę Frejus pakiety ubezpieczeń związane z cyberbezpieczeństwem w firmach i wyciekiem danych . Serdecznie zapraszam na Klub Biznesu dnia 25.10.2018 godz. 17,00 Prezes Zarządu Lech Wojcieszyński