Kim są twórcy polskiej gospodarki?


Polscy przedsiębiorcy jako grupa społeczna są wciąż mało rozpoznawalni , a ich głos w debacie publicznej pozostaje rozproszony .To zaskakujące ,jeśli weźmiemy pod uwagę ,jak dużą rolę odegrała ta grupa obywateli w rozwoju polskiej gospodarki po transformacji. Przedsiębiorcy to grupa społeczna bardzo różnorodna i trudna do scharakteryzowania . Z jednej strony, każdy intuicyjnie wie , kim jest przedsiębiorca i potrafi go jednoznacznie wskazać. Z drugiej strony , kiedy zapytamy o definicję przedsiębiorcy , to rzadko otrzymamy prostą w wyczerpującą odpowiedź .Dlatego też wymykają się oni wszelkim klasyfikacją statystycznym. Na potrzeby tego artykułu przyjmę ,że przedsiębiorca to każda osoba, która jest fundatorem i zarazem szefem działającej firmy, niezależnie od sektora gospodarki , w którym funkcjonuje . Mogą to być zatem rolnicy, usługodawcy , handlowcy czy doradcy , a także właściciele firm rodzinnych , większych przedsiębiorstw usługowych i komandytariusze spółek . Ale nie są to osoby samozatrudnione. Najważniejszą cechą wspólną przedsiębiorców jest bowiem to, że zatrudniają co najmniej jednego pracownika. Oddzielenie przedsiębiorców od samozatrudnionych jest kluczowe , ponieważ ci drudzy nie różnią się zbytnio od pracowników i ich wliczanie do grona przedsiębiorców zafałszowuje obraz tej grupy. Polscy przedsiębiorcy prowadzili w ubiegłym roku 884 tys. firm .Tym samym byli założycielami 8 na 10 przedsiębiorstw. W firmach tych wytworzyli w 2016 r. aż 569 mld zł wartości dodanej , co stanowiło 35% całego PKB . To więcej niż wszystkie pozostałe grupy przedsiębiorców razem wzięte – od firm międzynarodowych przez spółki z rozproszonym kapitałem po te prowadzone przez samozatrudnionych. Znaczną część zysków polscy przedsiębiorcy przeznaczali na wynagrodzenia pracowników oraz inwestycje . Te ostatnie wyniosły w 2016 r. aż 145 mld zł czyli niemal trzykrotnie więcej niż inwestycje firm z kapitałem zagranicznym. Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę u polskich przedsiębiorców wyniosła 3,9 mln W 2016 r. czyli 30% całego zatrudnienia w gospodarcze i aż 57% zatrudnienia we wszystkich przedsiębiorstwach .Polscy przedsiębiorcy zatrudniali więcej niż wszystkie inne grupy razem wzięte , w tym ponad dwukrotnie więcej niż korporacje międzynarodowe. Przedsiębiorcy byli nie tylko największym polskim pracodawcą ,ale również jednym z najhojniejszych . Wypłacone wynagrodzenia brutto wynosiły miesięcznie 4 131 zł na osobę , czyli o 274 zł więcej niż wynosiła średnia dla całej gospodarki . Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy chętniej niż pozostałe grupy firm dzielili się ze swoimi pracownikami wypracowaną w firmie wartością dodaną . Ze wszystkich grup podmiotów to właśnie polscy przedsiębiorcy wnieśli największy wkład do dochodów państwa . W 2016 roku wpłacili do budżetu różnego rodzaju podatki dochodowe i pośrednie na łączną kwotę 106 mld zł., co stanowi 25-krotność wpływów państwa z tytułu podatku bankowego czy 50 krotność dochodów z dywidend od spółek z udziałem skarbu państwa. To jednak nie wszystkie korzyści , jakie państwo czerpie z działalności polskich przedsiębiorców .Poza wpłacanymi do fiskusa podatkami przekazują oni do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich zatrudnionych przez siebie osób w wysokości : 80 mld zł rocznie . To dwukrotnie więcej niż wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa. Środki te wystarczyłyby na wypłatę emerytur przez cały rok dla ponad 3 mln Polaków. Dane z Polskiej Rady Biznesu.