W listopadzie przemysł spowolnił


W listopadzie przemysł spowolnił Ważne dla firm: Na listopadowe wyniki przemysłu wpływ miały osłabienie koniunktury w krajach UE, czynniki sezonowe i mniejsza liczba dni roboczych, w tym dodatkowy dzień wolny od pracy. Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan W listopadzie produkcja br. sprzedana przemysłu (w cenach stałych) w horyzoncie rocznym wzrosła o 4,7% (uwzględnienie wpływu czynników sezonowych i kalendarzowych koryguje wzrost do poziomu 5,5%), ale w miesięcznym już spadła o 3,6% (po korekcie wzrost o 0,1% m/m). Przed rokiem skorygowana produkcja przemysłu była wyższa o 11,8%. Odnotowujemy więc wzrosty o malejącej dynamice, innymi słowy - polski przemysł spowalnia. To kontynuacja zjawisk obserwowanych w ostatnich miesiącach. Na wyniki przemysłu wpływ miała mniejsza liczba dni roboczych, w tym dodatkowy dzień wolny 12 listopada.