100 lecie Publicznych Służb Zatrudnienia


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie zaprasza na spotkanie z okazji 100-lecia istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia. Publiczne Służby Zatrudnienia realizują właśnie w całej Polsce wyjątkowe wydarzenia podkreślające okrągła rocznicę 100-lecia swojej działalności. Przypomnijmy, że Polska była jednym z pierwszych europejskich krajów, które powołały w 1919 roku, na mocy dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad uchodźcami, państwową służbę zatrudnienia . Publiczne służby zatrudnienia, zgodnie z definicją ustawową, tworzą organy zatrudnienia wraz powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.