Lech Wojcieszyński -Prezydentem Organizacji Pracodawców w Poznaniu


w dniu 8 marca br w Poznaniu w wyniku przeprowadzonych wyborów Lech Wojcieszyński został Prezydentem pięciu Organizacji Pracodawców w Poznaniu i kieruje bieżącą działalnością Porozumienia, tym samym Forum Gospodarcze przejmuje bieżący sekretariat Porozumienia. Porozumienie ma na celu integrację pracodawców województwa wielkopolskiego wokół wspólnego definiowania i realizacji strategicznych celów naszych organizacji. Założycielami Porozumienia 16 stycznia 2015 roku były następujące reprezentatywne organizacje pracodawców: 1.Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, 2.Loża Wielkopolska Business Centre Club 3.Pracodawcy RP Wielkopolska 4.Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 5.Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan.