Społeczna Odpowiedzialność Biznesu -Dobre Praktyki


Społeczna Odpowiedzialność Biznesu- Dobre Praktyki 2018 roku Coraz więcej firm wdraża i realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój odpowiedzialnego biznesu. Powyższy trend bardzo cieszy. Pojawiają się inicjatywy i regulacje prawne na polu CSR. Jedną z nich są Cele Zrównoważonego Biznesu . CSR zawdzięcza rozwój także stawianym przez partnerów biznesowych wymogom dostarczania informacji również z działalności niefinansowej spółki, potwierdzających mniejsze ryzyko reputacyjne i finansowe związane z danym podmiotem. CSR staje się niezastąpionym narzędziem w coraz silniejszej rywalizacji o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników – co pokazuje wzrost liczby praktyk w obszarze dotyczącym miejsca pracy . W celu opracowania dobrych praktyk z zakresu SCR zwracamy się do Państwa o podanie Waszych inicjatyw w n/w obszarach. Przygotujemy Raport Dobrych Praktyk za 2018 rok dla Powiatu . Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, 2.praktyki z zakresu pracy, 3.środowisko, 4.zagadnienia konsumenckie , 5, Ład organizacyjny , 6.prawa człowieka , 7.uczciwe praktyki organizacyjne